Search

Йорданка Христова, ФТС България

Изключително отзивчив екип – благодарение на тяхната креативност и професионализъм, както и на организационните им качества, успяваме да осъществим своите идеи на практика в предварително определените срокове и с отличен финален резултат.