Search

Маркетинг

Маркетинг

Разработване и реализация на:

  • рекламни кампании
  • Интернет маркетинг
  • телевизионна и радио реклама
  • директен маркетинг
  • телемаркетинг