Search

Клиенти

Референции от клиенти:

  • QlikTech Надежда Динишева – търговски мениджър и партньор за България pdf
  • Виж България ООД Яна Масларова – управител направление „Туризъм“ pdf
  • Смаркетинк ООД Силва Торлова – управляващ партньор pdf
  • СОФАРМА АД В. Косев, Д. Митова – „Стратегическо и бизнес развитие“ pdf
  • СОФАРМА АД Анна Кралева – продуктов мениджър, направление „Кардиология“ pdf
  • СОФАРМА АД Силвия Стоянова – продуктов мениджър, направление „Неврология“ pdf
  • УНИФАРМ АД Емилия Николова – експерт „Лицензионни продукти“ и Антоанета Абаджиева – сътрудник pdf