Search

Лиляна Радева, АКТ Софт

Професионална работа във всеки един аспект, работа със стил, отговорност по отношение на срокове, високо качество на крайната продукция, прекрасен и коректен екип.