Search

Социална отговорност

Социална отговорност

Принт енд Пъблишинг е член на:

  • Съюз на печатарската индустрия в България (СПИБ)
  • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)