Search

Анна Кралева, Софарма АД

Работата на рекламната агенция се отличава с високия си професионализъм, оригиналния стил на мислене и реализиране на идеите, професионален графичен дизайн и предпечатно изпълнение на поръчките и перфектен вид на крайната продукция.