Search

Защита на данните

Защита на данните

Вие предоставяте своите данни доброволно във формата за контакт в сайта.

Обработването и съхраняването на събраните от нас данни се извършва в съответствие с изискванията на Европейския съюз и българското законодателство.

Данните няма да бъдат предоставени на трети лица и използвани за цели, различни от посочените в документа.

Според Регламент (ЕС) 2016/679 може да промените решението си за получаване на информация от нас, да актуализирате данните си, или да пожелаете заличаването им по всяко време.

Политика за поверителност и защита на личните данни